ذاکر اهل بیت حاج علی رحمانی » آرشیو » هفتگی ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ -هیات محفل اهل حرم تهران
هفتگی ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ -هیات محفل اهل حرم تهران

 

ارتشیان عمه جان زینبیم(شور)

الحق که خدای ادبت ام البنین است(شور)

دیگر غزل جواب دلم نمی دهد(شور)

ذکر روی لبی زینب،اسوه ادبی زینب(شور)

کاش روی لبم واژه بهتر میریخت(شعرخوانی)

 

افزودن نظرمن ربات نیستم!!! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.