ذاکر اهل بیت حاج علی رحمانی » آرشیو » جلسه هفتگی 23 آذر 1394 – هیئت رایة المهدی(عج) تهران