ذاکر اهل بیت حاج علی رحمانی » آرشیو » جلسه هفتگی ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – هیئت رایه المهدی(عج) تهران